ادیان شناسی - آخرت شناسی - نماد شناسی - اخلاق شناسی - دانشنامه ادیان

آئین باب

این کتاب در 98 صفحه و هر صفحه در 25 سطر است، و به طوری که در آخر مقدّمه می نویسد: در فروردین سال 1323 شمسی در شهر اصفهان تألیف شده است.
و مؤلّف در پشت کتاب اسم خود را به رمز (ع _ ف) تعیین کرده است.
مؤلّف کتاب خود را بی طرف قلمداد می کند، ولی به طوری که از مطالب و نوشته های او معلوم می شود: از متعصّبین بابیّه می باشد.
این کتاب محتوی یک مقدّمه و پانزده فصل است، و بطور کلّی: راجع به تاریخ و زندگانی سیّد باب و صورت نوشته ها و تألیفات او و تعالیم و سخنان و احکام او می باشد.[1]

[1]. محاکمه و بررسی در تاریخ و عقائد و احکام باب و بهاء، ج 2، ص 271.ن : حــیــدر
ت : سه شنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۱
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است. قسم به عشق پاک چشم گریون به شب سرد و سیاه زمستون به گل های غم زده تو گلدون زندگی بی تو زندونه